Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas

date of exhibition: 2005
institution: Kostel sv. Jakuba
type of exhibition: kolektivní