Jiří Anderle: Ani mráčku na obláčku...

date of exhibition: 2001/05/03 - 2001/05/28
institution: Galerie Mona Lisa
type of exhibition: autorská