Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006

date of exhibition: 2006/06/22 - 2006/08/20
institution: Opava (Opava)
type of exhibition: kolektivní