Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006

Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2006   Absolventi: Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991 - 2006 (Graduates; Institute of Creative Photography FPF Silesian University in Opava 1991 - 2006)