Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006

date of exhibition: 2006
institution: Galerie Opera
type of exhibition: kolektivní