5 z 68 členů Spolku výtvarných umělců Mánes v Templu

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1993   5 z 68 členů S. V. U. Mánes v Templu
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1993   5 z 68 členů S. V. U. Mánes v Templu