5 z 68 členů Spolku výtvarných umělců Mánes v Templu

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _