Přehlídka prací absolventů AVU (Eliška Jakubíčková, Jitka Anlaufová)

date of exhibition: 1994/05 - 1994/06
institution: Mánes, restaurace
type of exhibition: kolektivní