Přehlídka prací absolventů AVU (Eliška Jakubíčková, Jitka Anlaufová)

type: kolektivní
place of exhibition: Mánes, restaurace
date of exhibition: 1994/05 - 1994/06

Přehlídka prací absolventů AVU (Eliška Jakubíčková, Jitka Anlaufová)

person   born
Anlaufová Jitka   22. 6. 1962    
Jakubíčková Eliška   4. 5. 1955    

Přehlídka prací absolventů AVU (Eliška Jakubíčková, Jitka Anlaufová)

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _

Přehlídka prací absolventů AVU (Eliška Jakubíčková, Jitka Anlaufová)

periodikum
  published   title (subtitle)
  2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání Listů S.V.U. Mánes k výstavě Mánes Mánesu uspořádané k 120. výročí založení spolku)