Přehlídka prací absolventů AVU (Eliška Jakubíčková, Jitka Anlaufová)

person, born
Anlaufová Jitka, 22. 6. 1962
Jakubíčková Eliška, 4. 5. 1955