Přehlídka prací absolventů AVU (Eliška Jakubíčková, Jitka Anlaufová)

Periodical
published, title (subtitle)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání Listů S.V.U. Mánes k výstavě Mánes Mánesu uspořádané k 120. výročí založení spolku)