Přehlídka prací absolventů AVU (Eliška Jakubíčková, Jitka Anlaufová)

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _