Přehlídka prací absolventů AVU (Iveta Dušková, Radek Wiesner)

date of exhibition: 1994/09 - 1994/10
institution: Mánes, restaurace
type of exhibition: kolektivní