Přehlídka prací absolventů AVU (Daniela Messieurová, Jana Šimáčková)

date of exhibition: 1994/11 - 1994/12
institution: Mánes, restaurace
type of exhibition: kolektivní