Přehlídka prací absolventů AVU (Ivana Kubová, Jan Vičař)

date of exhibition: 1995/01 - 1995/03
institution: Mánes, restaurace
type of exhibition: kolektivní