Přehlídka prací absolventů AVU (Ivana Kubová, Jan Vičař)

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _