Přehlídka prací absolventů AVU (Pavel Procházka)

date of exhibition: 1995/04 - 1995/05
institution: Mánes, restaurace
type of exhibition: autorská