Ellen Jilemnická: Sochy

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Ellen Jilemnická: Sochy 1971 - 1996
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1996   Ellen Jilemnická: Sochy
Periodical
published, title (subtitle)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání Listů S.V.U. Mánes k výstavě Mánes Mánesu uspořádané k 120. výročí založení spolku)