Kódy a znamení - Svátost všedního dne

institution, city, address
České muzeum výtvarných umění, Praha, Husova 19-21
Společnost přátel umění Plasy, Plasy (Plzeň-sever), _
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _