Fotografie v Mánesu

Subordinate Document
published, title (subtitle)
2000   S.V.U. Mánes a fotografové I.
2000   S.V.U. Mánes a fotografové II.
Periodical
published, title (subtitle)
2000   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo vydané k výstavě Fotografie v Mánesu)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání Listů S.V.U. Mánes k výstavě Mánes Mánesu uspořádané k 120. výročí založení spolku)