Osm ze Spolku výtvarných umělců Mánes

date of exhibition: 2001/06/29 - 2001/08/19
institution: Muzeum a Pojizerská galerie Semily
type of exhibition: kolektivní