Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2001

date of exhibition: 2001/09/17 - 2001/10/14
institution: Obecní galerie Beseda
type of exhibition: kolektivní