Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2001

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _