Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2003

date of exhibition: 2003/04/07 - 2003/05/11
institution: Muzeum a Pojizerská galerie Semily
type of exhibition: kolektivní