Dana Kyndrová: Žena / Woman, mezi vdechnutím a vydechnutím

institution, city, address
Hlavní město Praha, Praha, _