Dana Kyndrová: Podkarpatská rus

person, born
Kyndrová Dana, 4. 4. 1955