Dana Kyndrová: Podkarpatská rus

person, born
Hořec Jaromír, 18. 12. 1921
Mrázková Daniela, 26. 3. 1942