Dana Kyndrová: Podkarpatská rus

institution, city, address
Maďarské kulturní a informační středisko, Praha, Rytířská 25-27
Sdružení pro Česko-Maďarské porozumění, _, _
Společnost přátel Podkarpatské Rusi, _, _