Sol LeWitt: 100 Cubes

type: autorská
place of exhibition: Staroměstská radnice
date of exhibition: 1997/08/05 - 1997/09/21
event time (invitation): 1997/08/05 - 1997/09/21
note:

note:
2.patro

Sol LeWitt: 100 Cubes

person   born
LeWitt Sol   9. 9. 1928    

Sol LeWitt: 100 Cubes

institution, city, address
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13

Sol LeWitt: 100 Cubes

person   born
Srp Karel   20. 2. 1958    

Sol LeWitt: 100 Cubes

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1997   Sol LeWitt: 100 Cubes
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  2012   Přehled výstav 1964-2012 (citygalleryprague.cz)