Diplomové práce studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze

date of exhibition: 2005/06/16 - 2005/06/30
institution: Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP)
type of exhibition: kolektivní