Diplomanti AVU 2004

institution, city, address
Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4