Nová figurace

date of exhibition: 1994/04 - 1994/05
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: kolektivní