Nová figurace

date of exhibition: 1994/06/30 - 1994/09/11
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní