ÜberlebensKunst

type: kolektivní
place of exhibition: Neuer Berliner Kunstverein
date of exhibition: 2000/03/18 - 2000/04/30

note:
založeno podle www.i-datum.cz
katalog
V době od 18. 3. do 30. 4. 2000 je možné vidět v berlínské galerii Neuer Berliner Kunstverein (NBK) výstavu současného českého umění pod názvem "ÜberlebensKunst" (český překlad "Umění přežít") je do jisté míry zavádějící, v němčině jde spíše o znalost jak přežít např. v divočině, proto velké K na začátku slova kunst). Jako podtitul bylo německou stranou zvoleno označení - Junge Künstler aus Prag (Mladí umělci z Prahy), na výstavě jsou však kromě mladé generace autorů (K. Kintera, A. Kotzmanová, J. Mančuška, P. Pasterňák, M. Pěchouček, skupina Pode Bal, M. Preslová a I. Vosecký, což je samo věkově velmi široké spektrum zastoupeni také J. Kovanda a V. Skrepl.
Na vzniku výstavy spolupracovali Jana a Jiří Ševčíkovi s kurátorem galerie Alexandrem Tolnayem, který se podílel jak na výběru autorů, tak na celkové koncepci instalace. Organizačním a materiálním zabezpečením se kromě NBK projektu spoluúčastnila pražská galerie MXM.
Až na výjimky bylo možné vidět vystavená díla již dříve v Praze či Česku. Kintera je zde zastoupen svými Mluviči, Skreplův "Útulný domov" byla pozměněná verze stejnojmenné instalace z výstavy "Vzdálené podobnosti - Lepší než kosmetika" ve Veletržním paláci v Praze, která se konala na podzim minulého roku, stejně jako koupelna J. Mančušky pod názvem "ráno 2001". Pěchouček vystavoval své fotoseriály, z nichž některé byly součástí výstavy "Blue Fire", Kotzmannová "Myší díry" (černobílé fotografie myších děr v nadživotní velikosti), Vosecký napsal na zeď polystyrenovými písmeny KÖNNTETIHRUNSLIEBHABEN? (což je uměle vytvořená složenina, jejíž možný překlad zní: Mohlibystenásmítrádi?). Pastrňák byl zastoupen videoprojekcí "Twin Peaks", Preslová velkoplošnou fotografií Sokolů, skupina Pode Bal politickou videoprojekci "EU". Iž zmíněnou výjimkou byl např. J. Kovanda, který svoji instalaci špaget naházených na zeď s názvem "Le dessin automatique", spolu s kolážemi vytvořenými na počítači koncipoval přímo pro tuto výstavu.
Jako výhodu lze označit fakt, že se galerie NBK nachází ve čtvrti Mitte, kde je pro velké mnoství galerií možné okamžité srovnání
ÜberlebensKunst, 18. 3. - 30. 4. 2000, Neuer Berliner Kunstverein, Berlín (Chaussestrasse 128/129, 101 15 Berlin)

ÜberlebensKunst

person   born
Kintera Krištof   20. 9. 1973    
Kotzmannová Alena   22. 2. 1974    
Kovanda Jiří   1. 5. 1953    
Mančuška Ján   7. 4. 1972    
Pastrňák Petr   17. 2. 1962    
Pěchouček Michal   21. 2. 1973    
Preslová Miloslava   22. 5. 1963    
Skrepl Vladimír   18. 9. 1955    
Vosecký Ivan   30. 3. 1963    

ÜberlebensKunst

institution, city, address
Neuer Berliner Kunstverein, Berlín (Berlin), Chausseestraße 128/129

ÜberlebensKunst

person   born
Ševčík Jiří   13. 3. 1940    
Ševčíková Jana   13. 4. 1941    
Tolnay Alexander   1944    

ÜberlebensKunst

group, *creation, notes
Pode Bal, *1998

ÜberlebensKunst

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2000   ÜberlebensKunst (Junge Künstler aus Prag)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2000   Umění přežít