City

date of exhibition: 1998/06/24
institution: Bořivojova 26
type of exhibition: kolektivní

notes:
založeno podle www.i-datum.cz
Dostál, Martin. Rozhovor s Petrem Pavlíkem. In: Detail 1998 (3), č. 5, s. 3