Jaroslav Klápště: Obrazy

date of exhibition: 1988/08/20 - 1988/09/16
institution: Zámek Staré Hrady
type of exhibition: autorská

notes:
vystoupení Jiřího Adamíry, člena Realistického divadla Z. Nejedlého v Praze