Jaroslav Klápště: Grafika

date of exhibition: 1990/06
institution: Knihkupectví a galerie Purkyně
type of exhibition: autorská