Jaroslav Klápště: Výbor z díla

date of exhibition: 1988/11/17 - 1988/12/31
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská