Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika

date of exhibition: 1978/02/07 - 1978/02/28
institution: Dům umění
type of exhibition: autorská