Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika

date of exhibition: 1997/03/06 - 1997/04/20
institution: Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska
type of exhibition: autorská

notes:
hudební program - Konzervatoř P.J.Vejvanovského, prof. Jiří Bránka