Film musí být fyzikcký, fotografická dokumentace tvorby německého filmového režiséra Wernera Herzoga

keyword
film