Posmrtná výstava děl Bohuslava Schnircha

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1901   Seznam posmrtné výstavy děl Bohuslava Schnircha (pořádá krasoumná jednota)
Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
  Výstavy UB (1863 - 1951)