Posmrtná výstava Daniela Mayera, rozšířená o dřevoryty F.Bílka, kresby V. Morstadta, sbírku starých rytin z majetku UB

person, born
Bílek František, 6. 11. 1872
Mayer-Zajíc Daniel, 24. 4. 1885
Morstadt Vincenc, 17. 2. 1802