Posmrtná výstava Daniela Mayera, rozšířená o dřevoryty F.Bílka, kresby V. Morstadta, sbírku starých rytin z majetku UB

institution, city, address
Umělecká beseda, Praha, Besední 3
Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha, _