Bakalářské soubory / Bachelor Graduates FAMU 2007

date of exhibition: 2007/09/18 - 2007/09/28
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: kolektivní