Gustav Fifka: Radostná zvěst

date of exhibition: 1992/04/21 - 1992/05/09
institution: Galerie K
type of exhibition: autorská

notes:
zahájení 20.4.1992