Šest současných umělců z Prahy

date of exhibition: 1998
institution: Hotel Paříž
type of exhibition: kolektivní

notes:
rok v katalogu připsaný