Klub konkrétistů pražská sekce

date of exhibition: 2001/10/03 - 2001/10/31
institution: Galerie informačního centra Univerzity Palackého, Zbrojnice
type of exhibition: kolektivní