Jan Koblasa: Vizitka tvorby

date of exhibition: 2006/10/07
institution: Rožmberský dům
type of exhibition: autorská

notes:
jednodenní výstava
Poslední z trojice letošních jednodenních výstav představí velmi významnou a výraznou osobnost české výtvarné současnosti – táborského rodáka, sochaře, malíře, grafika, ale i scénografa a také autora stále přibývajících textů tištěného slova pestrého obsahu i pojetí - Jana Koblasu. Bohatství tvůrčího požehnání, jehož se mu dostalo do vínku, mu dalo nejen dokonalou orientaci, s jejíž pomocí se dokázal objevit vždy tam, kde o něco podstatného šlo, toto nové a významné leckdy i sám iniciovat, ale i úspěšně tvořit v každém z oborů, jemuž se v daném čase věnoval.
Tento absolvent pražské AVU (1952 – 58) stál u zrodu Šmidrů, inicioval neveřejné výstavy Konfrontace I. a II. v roce 1960, které se staly pojmem, patřil k čelným autorům tehdy aktuálně se rodící nové vlny abstrakce, jeho přáteli a tvůrčími kolegy byli např.: Medek, Boudník, Balcar, Sion, Valenta, A.Veselý, Málek, Beran, Tomalík, Piesen a další.
Dobově významným počinem s velkým ohlasem u zasvěcených se staly zejména Koblasovy
a Medkovy,ale také Istlerovy a Neprašovy práce pro kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnici
v 60.letech.
Srpen 1968 jej zastihl v Italii. Do Prahy se tehdy nevrátil. Usadil se v německém Kielu, kde na Muthesius Hochschule založil a dlouhá léta vedl sochařskou školu. Od roku 1982 žije a pracuje v Hamburku. Po úmrtí Karla Nepraše převzal a donedávna vedl jeho sochařský atelier jako profesor AVU v Praze.
Jan Koblasa měl možnost poznat svět, hodně cestoval a účastnil se i řady mezinárodních sochařských symposií. Jeho celoživotní dílo, které svou pracovitostí
a nevadnoucí invencí dále rozhojňuje, všeobecně vzbuzuje obdiv a uznání.
I když svého času patřil k našim nejvýznamnějším abstraktním tvůrcům, je ve své podstatě figuralistou. Pracuje rád a často se dřevem, kamenem i kovem. Někdy materiály kombinuje. Je také připraven k práci s netradiční hmotou vyhovující lépe jeho záměru. Tvoří buď díla jednotlivá nebo, asi velmi rád, jakési menší či větší tématické „shluky“ příbuzných děl. Někdy se k tématu a myšlence vrací a tak se pomyslná množina vytvoří až po časových odstupech. Díla do shluku patřící jsou si pojetím své tvorby blízká . Jeho tvorba je souhrnem shluků a solitérů, které jí jako celku dávají specifickou kvalitu a asi blíže nezařaditelný ráz.
Ve snaze představit autorovu pozoruhodnou a pestrou tvorbu kvalitní vizitkou, rozhodl jsem se věnovat úvodní část výstavní kolekce abstrakci přelomu 50. a 60. let a to ukázkami malby, grafiky a kreseb získaných ze sběratelských zdrojů.. Pro podstatnou část vystavených plastik jsem, díky ochotě a porozumění autora, zajel přímo do hlavního stanu jeho tvoření v Hamburku. Podařilo se tak získat díla, která dosud ještě vůbec vystavena nebyla, jako plastiky z cyklu Pták Ikaros vytvořené v letech 2005 – 2006. Další, jako Padlí andělé, byla dosud vystavena jen v Itálii a Německu. Plastik bude vystaveno více než 20 a to od úctyhodných 270 cm výšky až do rozměrů komorních! Budou zde i dřevěné originály Poslů, které autor původně zapůjčil po dobu prezidentování Václava Havla na pražský Hrad.
Autor, který v současné době pracuje na pomníku Gustava Mahlera pro Jihlavu však na odpovídající uplatnění v oblasti veřejné zakázky v naší zemi stále čeká. Dluh vůči němu má Hrad i Podhradí !
an Koblasa přislíbil na výstavě v Soběslavi svou účast.