Nová figurace

date of exhibition: 1970/01/11 - 1970/02/22
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní