Česká serigrafie

date of exhibition: 1998/11/24 - 1999/01/03
institution: Nová síň (Nová výstavní síň)
type of exhibition: kolektivní